Hakkımızda
Ülkemizin son yıllarda artan sosyo-ekonomik gücüne ve refah seviyesine, bölgemizdeki ülkelerin yaşadığı çatışma ortamı ve istikrarsızlıkları eklenince, Türkiye coğrafi olarak kilit ülke konumuna gelmiştir. Göç hareketlerinden etkilenen ana aktörlerden biri olan ülkemiz, hem insan hakları standartları yüksek Avrupa ülkelerine geçiş konumunda geçmişte olduğu gibi önemli bir yer tutarken, hem de yaşadığı demokratik dönüşüm ve güçlü ekonomisiyle düzenli ve düzensiz göç hareketleri için direkt olarak bir çekim merkezi haline gelmiştir. 

Bilecik, Marmara Bölgesi'nin güneydoğusunda; Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege bölgelerinin kesişim noktası üzerinde yer alan küçük bir Anadolu şehridir. Bilecik antik çağlardan günümüze kadar tarihin her döneminden izler taşıyan bir yerleşim yeridir. Osmanlı Devleti'nin doğduğu topraklar olma özelliği taşıdığından büyük bir öneme sahiptir.

İlin ekonomisinde tarım ve hayvancılığın yanı sıra madencilik, ormancılık, mermer, seramik ve tahta işlemeciliği de önemli bir paya sahiptir. Özellikle Bilecik merkezindeki ve Bozüyük ilçesindeki sanayi tesisleri ilin ekonomik gelişmesinde etkin rol oynamaktadır. Bilecik'in gelişmekte olan sosyo-ekonomik yapısının yanı sıra kültürel ve turistik zenginlikleriyle Marmara Bölgesi'nin olduğu kadar Türkiye'nin de yükselen bir ili konumundadır. Bu nedenle ilimiz tarihi yapısı, coğrafi konumu, konaklama maliyetlerinin uygun olması ve yaşam standartları açısından yabancıların tercih ettiği bir bir yerdir.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin eğitim standartlarındaki yükselen grafiği nedeniyle de yurtdışından gelmiş olan birçok yabancı öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Bu, özellikle eğitim faaliyetleri için şehrimize gelen yabancıların sayısında ciddi bir artış sağlamaktadır

11.04.2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, etkin bir iltica ve göç yönetimini sağlam bir yasal zemine oturtarak göçmenlerin ve uluslararası koruma arayanların haklarının teminatı için önemli bir adım olmuştur. Bu kanunla ayrıca Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 81 İlde, 148 İlçede ve yurtdışında teşkilatlanmayı hedeflemiştir. 18.05.2015 tarihi itibariyle de İl Müdürlüğümüz iş ve işlemleri devralmış, nitelikli personeliyle ve sağlam bir alt yapıyla donanmış, “insan odaklı” bir şekilde hizmet ve faaliyetlerine devam etmektedir.

İl Müdürlüğü, yabancıların Türkiye'ye giriş ve Türkiye'de kalışları, Türkiye'den çıkışları ve sınır dışı edilmeleri, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti mağdurlarının korunmasıyla ilgili iş ve işlemleri Genel Müdürlüğün amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak düzenli, insan odaklı, uyumlu, hızlı, etkili ve verimli bir şekilde yürütmek üzere faaliyetlerini sürdürecektir.

Kayıt: 31.7.2015
Güncelleme:17.12.2015
Paylaş
WS05